Min verksamhet

Psykoterapi & Handledning

Jag erbjuder samtalsterapi och psykoterapi inom områden som t.ex. depression och ångest, kris och sorg, trauma, föräldrarådgivning, behandling rörande våld i nära relation.

Jag arbetar även med handledning, coaching, personalstöd för privata företag och offentlig verksamhet.

DEPRESSION, SORG, KRIS, SJÄLVKÄNSLA

Psykoterapi eller samtalsbehandling

Psykoterapi eller samtalsbehandling är en behandlingsmetod där terapeut och klient tillsammans i samtal kartlägger mönster och förhållningssätt som klienten vill förändra.

Min teoretiska grundsyn är psykodynamisk. Jag vänder mig till såväl vuxna, unga vuxna och barn och deras föräldrar. 

Handledning, Coaching, Personalstöd

Handledning

Handledning fungerar som stöd i det dagliga arbetet, det vill säga att handledning bidrar till att den den enskilde och arbetsgruppen fungerar på ett bra sätt och att arbetsuppgifterna löses konstruktivt. Regelbunden handledning är avlastande, förebygger stress och förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.

Jag har bedrivit handledning sedan 2004 och vänder mig till personal inom psykosocialt behandlingsarbete inom såväl privat som offentlig verksamhet, kommun och hälso- och sjukvård.

Handledningen sker enskilt eller i grupp där deltagarnas utveckling och önskemål är tongivande och där vi gemensamt utformar innehåll och mål med handledningen.

Handledningen fokuserar på:

 • Ärenden och fallbeskrivningar
 • Förhållningssätt
 • Metodutveckling
 • Process
 • Stresshantering
LÄS MER

Jag har erfarenhet av att handleda inom följande verksamhetsområden:

Socialtjänst, myndighetsutövning- och behandling, kvinnofrid- och hedersproblematik, skyddsboende, föräldrastöd, familjehemsvård, unga i riskzon, palliativ vård, missbruksvård, vårdcentral, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och vuxenhabilitering, LSS, HVB, SiS, integration, utbildningshandledning och chefsstöd.

Charlotte Block är legitimerad psykoterapeut, socionom och handledare i psykosocialt behandlingsarbete.”

Om Charlotte Block

”Jag arbetar med psykoterapi, samtalsterapi & handledning”

Jag har minst 30 års erfarenhet av arbete med psykoterapi, samtals-behandling och handledning. Jag är verksam i Stockholmsområdet och vänder mig till såväl privat- och offentlig verksamhet.

Jag har bland annat arbetat som behandlare inom:

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Kommunal socialtjänst
 • Skola
 • Psykiatri
 • Palliativ vård

Jag har under flera år haft ett nära samarbete med Utväg Skaraborg – Våld i nära relation där jag varit gruppledare för våldsutsatta och också medverkat i utarbetandet av Utvägs manualbaserade program – som numera används i flera av landets kommuner.

LÄS MER

I övrigt har jag erfarenhet av arbete inom problemområden:

 • Kris
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Ångest
 • Utmattning
 • Stress
 • Trauma
 • Sorg
 • Våld i nära relation
 • Ensamhet och övergivenhet
 • Dålig självkänsla
 • Relationsproblem
 • Föräldrastöd
 • Arbetsrelaterade problem
 • Palliativ vård
CV


HANDLEDNING

Verksamhetsområde Barn- och unga:

 • Stella, Stockholms Stad, stöd till föräldrar med placerade barn, 2021-02-01—pågående
 • Unga i Riskzon, Nacka, Samordnare, 2021-01-01—pågående
 • Duvnäs Föräldrastöd, Stockholms Stad, 2022-01-01—pågående
 • Habiliteringscenter Liljeholmen, Barn- och unga, Stockholm,
  2021-02-01—2021-12-31
 • BUP, Heldygnsvården, psykosocialt behandlingsarbete, Stockholm,
  2020-12-01— 2021-06-30
 • Familjehem, Trollhättans kommun, 2022- 01— pågående
 • Socialtjänst, Tidaholms kommun, > 220 tim
  Ensamkommande barn- och ungdomar, 2014-12 – 2018-05
  Barn utredning, 2014-12 – 2018-05
  Barn öppenvård, 2014-12 – 2018-05
  Familjecentral, 2014 – 2020
  Familjehem, 2014-12 – 2018-11
 • Socialtjänst, Töreboda kommun, 18 tim
  Ensamkommande barn och ungdomar, 2018-01 – 2019-12
 • Socialtjänst, Skara kommun, 92 tim
  Socialsekreterare, barn- och familj utredning/behandling, 2017-10 – 2020-04
  Familjehem, 2017-10 – 2020-04
 • Gryning Vård AB, >100 tim
  Förstärkt familjehemsvård, 2014-12 – 2022-08
  Förstärkt familjehemsvård, Hedersvåld, 2020-08 – 2022-08
 • Vårkullen, HVB/Skolhem, Falköping, 2016-03 – 2018- 06, 44 tim


Verksamhetsområde Vuxna:

 • Palliativ vårdavdelning Södertälje Sjukhus, 2022-10-11—pågående
 • ASIH Södertälje Sjukhus, 2022-10-11—pågående
 • Smärtmottagningen Södertälje Sjukhus, 2023-01-19—pågående
 • Nacka Socialjour, 2023-01-25—pågående
 • Skyddsboende för kvinnor och barn, Stockholms, 2021-09-01—pågående
 • ASIH Handen, teamhandledning, 2021-01-01—pågående
 • ASIH Stockholms Södra, 2023-01-23—pågående
 • Stödboendet Lönnen, Stockholms Stad, 2022-12-22—pågående
 • Skogsbo Skyddat boende, 2023-03-14—pågående
 • Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm, kuratorer, 2021-08-30—pågående
 • Ektorps VC, Stockholm, psykologer, 2021-01-01—2021-06-31
 • Ersta Sjukhus, Stockholm, kuratorer, bl. a mottagningen för övervikt, Ersta Hospiceklinik och Lilla Erstagården, 2022-01-01—pågående
 • Rissne VC, Stockholm, kuratorer, 2022-03-01—pågående
 • Skyddsboende för kvinnor och barn, Gryningssljus, Västra Götaland, 2022-04-12 – 22-09-06
 • Socialtjänst, Falköpings kommun, 51 tim
  Missbruk, psykisk ohälsa, 2019-02 – 2020-12
  Mottagningsgrupp vuxna/familj, 2018-02 – 2018-12
  Behandlingsteamet vuxna/familj, 2019-08 – 2020-06
 • SiS LVM-hem Gudhemsgården, Falköping, 2016-03 – 2017-12, 132 tim
 • HVB missbruk, Rubinens motivation- och omvårdnadsboende, Skara, 2016-03—2019-04, 60 tim
 • Kvinnojouren Linnean, Lidköping, 2019-09 – pågående, > 60 tim
 • Skyddsboende för kvinnor och barn, Gryningssljus, Västra Götaland, 2022-04-12 – pågående
 • Relationsvåldsteam, Katrineholms kommun, 2017-10 – 2020-12, 62 tim
 • Socialtjänst vuxna, Tidaholms kommun, 2015-08 – 2017-12, 60 tim
 • Vuxenhabiliteringen, VGR, Kuratorer, 2013-09 – 2014-09, 42 tim
 • Kommunalarbetarförbundet, Ordföranden, 2013-09 – 2017-06, > 130 tim

  PSYKOTERAPI, SAMTALSBEHANDLING

  Egen praktik
  Leg. psykoterapeut
  2008—pågående

  S:t Lukas Psykoterapimottagning
  Leg. psykoterapeut
  2010—2016
  Skövde
  www.sanktlukas.se

  Hospice Gabriel, Lidköping, palliativ specialistvård i livets slutskede
  Leg. psykoterapeut
  2020—2022

  Samtalsstöd för patienter i livets slutskede och för deras anhöriga.
  www.hospicegabriel.org


  ÖVRIGT

  Utväg Skaraborg, samverkan för kvinnofrid
  Legitimerad psykoterapeut/gruppledare
  2004—2015
  Skövde/Lidköping

  Gruppledare för verksamhet för våldsutsatta och deltagit i utvecklingsarbetet av den manual- Utväg Skaraborg som i dag ligger till grund för gruppverksamheten för våldsutsatta i flera av landets kommuner.
  www.utvag.se

  Skolkurator
  Vara kommun
  2009—2010
  Handledare för kommunens lärare samt skolkurativa uppgifter.

  Barn- och ungdomspsykiatri, socionom/behandlare
  Västra Götalandsregionen
  1997—2008

  • Psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar och deras föräldrar.
  • Ledare för föräldrarträningsprogrammet Cope (The Community Parent Education Program, föregångare till Kometprogrammet). Cope-programmet är ett viktigt komplement i mina uppdrag som handledare för familjehem.
  • Ledare för identitetskapande gruppbehandling med tonårsflickor utifrån metoden Uttryckande konstterapi där ungdomarna fick möjlighet att uttrycka sig med hjälp av bild, text, musik och drama.
  • Ledare för kamratgrupp i samverkan med Barnhabiliteringen där fokus varit att stärka tonårspojkarnas självkänsla.

  Socialsekreterare
  Lidköpings kommun
  1984—1990

  • Myndighetsutövning och behandling socialtjänst, barn- och familj och vuxna.
  • Myndighetsutövning socialtjänst, barn – och unga inom inom bemanningsföretaget Care on Demand, 2008.
  Utbildning

  Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborg
  Legitimerad psykoterapeut, 90 hp
  Individual psykoterapi med Psykodynamisk inriktning
  2009—2012

  Umeå universitet
  Socionomexamen, Socialt arbete, 140 hp
  1981—1984

  Göteborgs universitet
  Handledning i psykosocialt arbete, 45 hp
  2008—2009

  Svenska institutet för Uttryckande konstterapi
  Uttryckande konstterapeut
  1999—2003

  NÄTVERK & SAMARBETEN INOM

  psykoterapi & handledning

  Falck Healthcare
  www.falcksverige.se

  Kris-och Traumacentrum
  www.krisochtraumacentrum.se

  SOS International
  www.sos.eu

  Psykoterapicentrum
  www.psykoterapicentrum.se

  Svensk Handledarförening
  www.handledarforeningen.com

  Psykodynamiskt forum
  www.psykodynamisktforum.se

  KONTAKT & MOTTAGNINGSADRESS

  Vill du veta mer eller boka tid?

  Använd gärna formuläret eller kontakta mig via telefon.

  MOBIL 070-684 59 47
  E-POST info@charlotteblock.se

  MOTTAGNINGSADRESS
  Blå Vinden, Tomtebogatan 6A, 5 tr

  113 39 Stockholm
  www.blavinden.se